Arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og den dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Hvilke medarbejdere skal du forsikre?
Som arbejdsgiver har man pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for enhver person, som man har ansat.
Pligten omfatter enhver som ansættes til at udføre arbejde – uanset om de er lønnet eller ej, kun arbejder få timer om ugen og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
Der skal også tegnes arbejdsskadeforsikring for direktører i et ApS og et A/S. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de har egentlig beskæftigelse i virksomheden.
Pligten omfatter også medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med andre ansatte.