Bygning & løsøre

Løsøreforsikring

En løsøreforsikring er en meget almindelig erhvervsdækning, men alligevel er der flere, der aldrig får den tegnet. Er uheldet ude, og står din virksomhed uden en dækkende løsøreforsikring, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse at have sparet de penge væk.

En løsøreforsikring omfatter dit inventar, varer, edb-udstyr og andre værdier mod pludselig og uforudsete skader som følge af brand, vandskader og tyveri. Løsøreforsikringen dækker skader på løsøre efter de betingelser, som er aftalt i policen.

Løsøreforsikring kan tegnes sammen med bygningsforsikring. Så vil du udover løsøredækningen også være dækket mod skader på din bygning.

Bygningsforsikring

En brandforsikring er ofte en standarddel af bygningsforsikringen, som dækker skader efter brand. Det er dog vigtigt at huske på, at der også kan ske andre skader på en bygning end brand. En bygningsforsikring kan også udvides eller indeholder også typisk andre dækninger såsom;

  • Stormskader
  • Påkørsel
  • Sky- og tøbrud samt snetryks skader
  • Hærværk
  • Dækning ved kortslutning, glas, svamp og insekt
  • Vandledningsskade fra rør