Cyber forsikring

IT-sikkerhed er som aldrig før på både kunders, virksomheders og politikeres dagsorden. De fleste virksomheder er dybt afhængige af digitale processer og systemer, og denne afhængighed er en vigtig drivkraft for cyberkriminelle.

Flere og flere virksomheder bliver ramt af cyberangreb, og de kriminelle opererer med stadig mere raffinerede metoder.

Vores produkt indeholder følgende dækninger:

24 timers hotline
Du får fri adgang til vores 24 timers hotline, hvor et specialiseret personale sidder klar med råd og assistance indenfor 2 timer.

Netsikkerhedsbrud
Rammes din virksomhed af cyberangreb, dækker vi de økonomiske omkostninger, der følger. Det kunne fx være udgifter til IT undersøgelser af årsag og omfang af angrebet, genetablering af data samt fjernelse af virus og ransomware.

Databrud ifm. GDPR
Har din virksomhed misvedligeholdt eller haft brud på jeres persondatasikkerhed, hjælper vi med at dække jeres omkostninger til bøder pålagt af databeskyttelsesmyndighederne eller jeres erstatningsansvar overfor tredjepart. Vi dækker også jeres udgifter til advokatbistand.


Vores udvidede produkt dækker også:

Virksomhedens driftstab
Bliver din virksomsheds drift ramt som følge af en cyber hændelse, dækker vi dit driftstab.

Udgifter til PR-assistance
Vi dækker udgifter til PR-assistance til jeres omdømme, efter at I har været udsat for cyberkriminalitet.

Erstatningsansvar og Bøder
Har din virksomhed overset en sikkerhedsbrist, som fx medfører overførsel af virus eller lækkede persondata, dækker vi jeres erstatningsansvar overfor tredjepartens tab. Forsikringen dækker også bøder pålagt af betalingskortindustrien og databeskyttelsesmyndighederne.

Afpresningsomkostninger
Bliver din virksomhed udsat for cyber afpresning, hjælper vi jer med at håndtere afpresningen, samt dækker jeres eventuelle omkostningerne ved afpresningen eller fjernelse af ransomware.


Tilvalgsmulighed:

CEO-fraud (Tilvalg)
Du kan tilvælge vores dækning, som sikrer dig mod uretmæssige overførsler af midler i forbindelse med CEO-fraud.