Direktions- og bestyrelsesansvar

Hvorfor har ledelsesmedlemmer brug for bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring

Det er et personligt ansvar

Er man bestyrelsesmedlem eller direktør er man personligt ansvarlig for de tab andre lider som følge af ens fejl. Det vil sige man kan miste huset, sommerhuset, bilen, pensionsopsparingen eller andre personlige værdier, hvis uheldet er ude.

Ulønnede ledelsesmedlemmer har det samme ansvar

Det spiller ingen rolle for det personlige ansvar, om man er medarbejder-repræsentant eller ikke modtager penge for at sidde i bestyrelsen. Man er fortsat personligt ansvarlig. Det gælder også i andels-, ejer-, og boligforeninger mv.

Bestyrelsen i en forening er underlagt det samme ansvar som bestyrelser i store virksomheder. Det samme gælder fonde og andre organisationer.

Advokatens egen forsikring kommer sjældent de øvrige medlemmer til hjælp.

Særligt i bestyrelser med deltagelse af advokater tror mange, at advokatens ansvarsforsikring kommer resten af bestyrelsen eller direktionen til undsætning.

Det er sjældent tilfældet, så det kan blive en dyr fejltagelse.

Forsikringen hjælper også, selvom der ikke er begået fejl og dækker sagsomkostninger ved uberettigede krav. Herved kan bestyrelsen og ledelsen have fokus på forretningen mens forsikringsselskabet hjælper med at afvise de uberettigede krav. Mange erstatningskrav mod ledelsen bunder i andre uoverensstemmelser, og har derfor ikke altid den store juridiske holdbarhed. Men de er meget dyre at forsvare sig i mod, og forsvarsomkostningerne kan sagtens løbe op i flere millioner kroner.

Ledelsesmedlemmer, uanset virksomhedens størrelse eller aktiviteter, har et ansvar. Det kan føre til, at der rejses krav om erstatning for tab mod dem, som følge af faktiske eller påståede fejl eller udeladelser.

Beskyttelse i forhold til globale krav
Vikings samarbejdspartner AIG er global markedsleder indenfor D&O-forsikring, og forsikringen betyder at vores kunder beskyttes i mod nye og fremtidige risici. AIG´s ekspertise omfatter hjælp fra deres skadesafdeling, som kan trække på erfaringen fra et globalt netværk.

Hvem er det til?
Private- og offentlige virksomheder, partnerskaber, foreninger, NGO’er mv.

Hvad dækkes?

  • Yder dækning til alle selskabets ledelsesmedlemmer
  • Advokatomkostninger
  • Dækker forsikringstagers datterselskaber
  • Dækning af personer i tilfælde af manglende overholdelse af ansættelseslovgivning
  • Specifik udvidelse og værdiskabende services, skræddersyet til hver kunde