Erhvervs- & produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Enhver virksomhed kan risikere at blive stillet over for krav om erstatningsansvar i forbindelse med en skade. Erfaringen viser, at det sker i alle typer af virksomheder, og at det i værste fald kan true virksomhedens eksistens.

Hvis der er fejl eller mangler ved virksomhedens arbejdsydelser, eller hvis et produkt har en defekt, kan der rejses krav mod virksomheden. I nogle tilfælde kan kravet rejses, uden at der er tale om fejl eller forsømmelse fra virksomhedens side, og i andre tilfælde er netop fejl eller forsømmelse afgørende for, at kravet kan gennemføres.

Uberettigede erstatningskrav er også noget mange virksomheder bliver udsat for – og bruger en masse tid og penge på at få afvist ved domstolene.

Hvad er en Erhvervs- og produktansvarsforsikring?
Erhvervsansvar dækker de skader, dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed, der står i policen. Produktansvaret dækker virksomhedens ansvar for skader, som sker på personer eller ting efter levering af det produkt eller ydelse, der er beskrevet i policen.

Hvad er Erhvervs- og produktansvar?
Erhvervs- og produktansvar er det ansvar, din virksomhed som producent eller mellemhandler kan blive idømt, når du har leveret et defekt produkt, eller hvis en af dine ansatte har leveret en fejlagtig ydelse. Ved nogle typer af produktansvarsskader er din virksomhed som producent, det man kalder objektivt ansvarlig. Det vil sige, at du bærer det fulde ansvar for de produkter, du sælger, hvad enten du har begået en fejl eller ej.

Du kan gøres erstatningsansvarlig i op til 10 år efter, du har solgt og leveret et produkt. Derfor er det vigtigt, at du sammen med os i policen får beskrevet din virksomheds risiko korrekt og nævner alle de produkter, I producerer eller videresælger. Sker der en skade pga. et produkt, der ikke er nævnt i policen, udbetaler vi nemlig ingen erstatning. Det er derfor også vigtigt, at udgåede produkter og ydelser bliver ved med at fremgå
af policen, så længe de kan være skyld i et erstatningskrav mod jeres virksomhed.

Hvornår er du erstatningsansvarlige?
Jeres virksomhed er som udgangspunkt erstatningsansvarlig (juridisk ansvarlig), når I ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. En Erhvervs- og produktansvarsforsikring udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig.
Hvis du ikke kan gøre for at skaden skete, er det en hændelig skade. Derfor skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.
Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men vi varetager dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.