God skik

God skik for forsikringsdistributører

Viking Forsikring Agentur ApS har lavet en aftale med flere forsikringsselskaber om salg af forsikringer indenfor erhvervsområdet.

Når du er i kontakt med Viking, repræsenterer Viking derfor forsikringsselskabet. Forsikringerne er frivillige, og kan vælges i forbindelse med indgåelse af aftale med Viking. De favorable priser og vilkår, der tilbydes, er forhandlet mellem Viking og forsikringsselskaberne. Forsikringerne kan købes individuelt hos selskaberne, men til andre priser og vilkår.

Viking sælger forsikringer på vegne af flere forsikringsselskaber og er derfor registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets virksomhedsregister. Du finder virksomhedsregistret her: https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/.

Vikings samarbejde med forsikringsselskaberne angår udelukkende salg af forsikring, og Viking foretager derfor behovsanalyse ud fra de leverede produkter.

Om Selskaberne

Du kan via linket ”Samarbejdspartnere på Vikingforsikring.dk” se en beskrivelse af de Forsikringsselskaber, som Viking samarbejder med.

Ejerandele

Viking, og ingen af de Forsikringsselskaber som vi samarbejder med, har hverken indirekte eller direkte andele af stemmerettighederne eller af kapitalen i hinandens selskaber.

Administrationsbidrag

Viking modtager administrationsbidrag fra selskaberne i forbindelse med salg af forsikringer, og bidraget indgår i forsikringspræmien.

Klagemuligheder

Viking bestræber sig på, at kunderne får en god og korrekt rådgivning og behandling. Det kan dog desværre ikke helt undgås, at der i visse tilfælde opstår uenigheder med kunden om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente. I sådanne tilfælde, opfordres til åben dialog, for hurtigt at afklare eventuelle misforståelser, ved at kontakte Viking.

Hvis I, efter dialog med Viking, stadig ikke føler, at I får, hvad der er aftalt mellem jer og Viking, kan I klage over Viking. Læs mere om jeres klagemuligheder her: https://www.finanstilsynet.dk/forbrugerinformation/her-kan-du-klage.

Du kan også klage direkte til Viking og link samt beskrivelse findes på ”Vikingforsikring.dk under fanen ”kontakt os” eller nederst på hjemmesiden.

Garantifond

Alle Forsikringsselskaber vi samarbejder med, er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber i Danmark, hvis forsikringsselskaberne går konkurs. Garantifonden træder til, hvis en skadelidt er sikret dækning ifølge skadevolders ansvarsforsikring. Dette gælder naturligvis også, når forsikringen er solgt gennem Viking som forsikringsformidler.

Skader

Har du mistanke om hacking eller virus på virksomhedens hjemmeside eller interne systemer, skal du straks ringe til vores hotline 80 88 56 68 hvis du har tegnet en Cyber Forsikring hos Købstæderne.