Kollektiv ulykkesforsikring

Den kollektive ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter den nye ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.
Viking tilbyder en kollektiv ulykkesforsikring med fordele og dækninger, der hjælper virksomheder med at sikre deres medarbejdere bedst muligt til en konkurrencedygtig pris.

Der skal være sammenhæng mellem hændelse og skade og det skal ske i en kort tidsrum efter hinanden.

Forsikringen dækker varigt mén eller dødsfald som følge af en ulykke. Forsikringen dækker også ulykke som følge af farlig sport, kørsel på motorcykel samt krig og terror

Dækninger;

  • Dødsfald
  • Invaliditet
  • Krisehjælp
  • Transportudgifter
  • Ændring af bolig
  • Ændring af arbejdsplads
  • Omskolingsudgifter
  • Rekrutteringsudgifter

Grunddækning:

Dødsfald
Vi udbetaler erstatning til de pårørende, hvis forsikrede kommer ud for en ulykke, der medfører dødsfald.

Invaliditet
Vi udbetaler erstatning til den forsikrede, hvis denne kommer ud for en ulykke, der medfører et varigt mén på 5% eller derover

Tilvalgsdækninger:

Dobbelt- eller Progressiverstatning
Hvis den forsikrede kommer ud for en ulykke, der medfører et mén på over en vis procentsats, udbetales tillægserstatning af invaliditetssummen.

Tandskade
Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, hvis tandskaden opstår som følge af en ulykke.

Tyggeskade
Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, hvis tyggeskaden opstår som følge af spisning, og årsagen til skaden er en fremmed hård genstand i maden. Vi kan forlange genstanden indsendt.

Behandlingsudgifter
Dækker lægeordinerede behandlinger ved fysioterapeut og/eller behandlinger ved kiropraktor samt autoriseret akupunktør og/eller zoneterapeut.

En ulykke anmeldes nemt ved at udfylde den skadesanmeldelse, der findes på Vikings hjemmeside, under anmeld skader.

Med en ulykkesforsikring gennem Viking er virksomhedens medarbejdere sikret økonomisk kompensation ved død eller invaliditet (mén over 5%) som følge af en ulykke.