Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen beskytter virksomheden mod økonomisk kriminalitet, som kan foregå på mange måder.

Sikring mod insidere
Det kan være svært at acceptere, at eget personale stjæler. Desværre er sandheden, at det ofte er betroede og højt placerede medarbejdere, som netop besidder tilstrækkelig viden om virksomhedens sikkerhedssystemer til at kunne foretage handlingen uden at blive opdaget, som stjæler.

En analyse fra PWC viser at 85% af alle kriminalitetsskader skyldes egne medarbejder, og 26% af alle adspurgte virksomheder har haft en skade indenfor det sidste år.

Kriminalitet og den globale økonomi
Takket være internettet kan kriminelle personer og organisationer i dag foretage kriminelle handlinger mod virksomheden fra ethvert sted i verden. It-kriminelle er gode til at holde sig på forkant med udviklingen i sikkerhedssystemer. Forsikringen leverer økonomisk hjælp uden krav om en kendt gerningsmand.

Eksperter der kan trænge ind til problemets kerne
Vores forsikring omfatter adgang til detektiver og eksperter, der kan fastlægge omstændighederne og omfanget af et tab. Dette kan frigøre vigtig tid for ledelsen.

Hvem er det til?
Kriminalitetsforsikringen er egnet til alle virksomhedsstørrelser. Især små og mellemstore virksomheder er i risikogruppen, idet de ofte ikke har samme sikkerhedssystemer og ressourcer som større firmaer.

Hvad dækkes?

Direkte økonomisk tab på grund af bedrageri, begået af:

  • Medarbejdere
  • Kriminalitet begået af 3. mand ( med eller uden hjælp fra medarbejder )
  • Kriminalitet begået af uidentificerbar ansatte, samt sikredes erstatningsansvar som følge af en ansat begår kriminalitet imod 3. mand hvor sikrede er juridisk erstatningsansvarlig for det lidte formuetab.

I tillæg til ovenstående dækkes også indbrud i Netbank