Kritisk Sygdom

Kritisk Sygdom
Dækning for kritisk sygdom kan tegnes for en bred vifte af sygdomme.
Dækningen for Kritisk Sygdom udbetales til den forsikrede, hvis den forsikrede får diagnosticeret en alvorlig lidelse eller sygdom i henhold til forsikringsbetingelserne.

Der tegnes dækning ( procentsats af løn ), der gælder på det tidspunkt, hvor diagnosen stilles og de øvrige dækningsbetingelser er opfyldt.
Udbetaling af dækning forudsætter, at sygdommen diagnosticeres og de øvrige betingelser for dækning er opfyldt i forsikringstiden. Det er således diagnosetidspunktet der er afgørende og ikke sygdommens begyndelse eller det tidspunkt, hvor den forsikrede får kendskab til sygdommen.