Lovbestemte bidrag og afgifter samt gebyrer

Lovbestemte bidrag og afgifter samt gebyrer

Lovbestemte bidrag og afgifter
Vi opkræver alle lovbestemte bidrag og afgifter for de respektive forsikringsselskaber, som vi samarbejder med.

Skadeforsikringsafgift
Der betales skadeforsikringsafgift til Staten af præmien for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og arbejdsskade. Afgiften udgør 1,1 % af præmien på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Bidrag til Garantifonden
Der opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på alle forsikringer, mens der for arbejdsskadeforsikring gælder tillige – 30 kr. pr. fuldtidsforsikret i 2022

Stormflod/stormfald
Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 40 kr. til Stormrådet på brandforsikringer for bygninger og løsøre.

Miljøbidrag
På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. For arbejdsskade opkræves der 2,2% af præmien i miljøbidrag.

Statsafgift for motoransvar
For person- og varebiler opkræves der 42,9 % af ansvarspræmien i statsafgift. Statsafgift gælder ikke for følgende typer køretøjer:

 • Lastbil til transport af gods mod betaling med totalvægt over 3,5 t.
 • Traktor uregistreret
 • Traktor godkendte nr. plader
 • Arbejdsmaskiner

DFIM dagsgebyr ved manglende betaling af motoransvarsforsikring
Hvad er DFIM’s dagsgebyr? Hvis dit køretøj mangler en lovpligtig ansvarsforsikring, skal man betale dagsgebyr til DFIM. DFIM er Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Gebyret er på 250 kr. om dagen, hvor man ikke er ansvarsforsikret.

Denne situation opstår oftest ifm. manglende betaling af din motorforsikring. Krav om gebyr opstår fra den dato, hvor vi afmelder dit køretøj grundet manglende betaling.

Gebyret er fastsat i færdselsloven, og det er DFIM, der står for opkrævningen hos den registrerede primære bruger af det uforsikrede køretøj.

Bemærk følgende;

 • Gæld til DFIM og dit forsikringsselskab blokerer ens mulighed for at få en forsikring i andet selskab
 • Man er blokeret, indtil man har betalt både DFIM’s dagsgebyrer og det, man skylder for forsikringen inkl. eventuelle rykkergebyrer m.v.
 • Meningen med gebyret er at sikre, at alle motordrevne køretøjer har deres lovpligtige ansvarsforsikring. Det gælder fx både biler, motorcykler, knallerter og varebiler samt arbejds- og landbrugsmaskiner, der kører, hvor færdselsloven gælder.

Øvrige gebyrer
Opkrævning Udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

 • Opkrævning faktura kr. 39
 • BS betaling kr. 20

Betalingsgebyrer

 • Vælger du at betale årligt, lægger vi ikke ekstra betalingsgebyr på prisen.
 • Vælger du at betale halvårligt, beregner vi et tillæg på 5% af den årlige præmie
 • Vælger du at betale kvartårligt beregner vi et tillæg på 8% af den årlige præmie
 • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 10 % af den årlgie præmie

Rykkergebyr
Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender enrykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger. Der rykkes maksimalt 3 gange inden forsikring overdrages til inkasso. Ved rykker 3 opkræves der tillige et kompensationsgebyr på kr. 310 iht. EU- direktiv af 2013.

Genoptagelse efter restance
Hvis din forsikring har været afgangsført grundet restance pålægges et genoptagelsesgebyr på kr. 500. Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.

Policepenge
Ved enhver udstedelse af police opkræves der policepenge kr. 45