Motorforsikring

Viking Forsikring tilbyder motorforsikring til person- og varebiler op til 3500 kg, lastbiler til egne vare, arbejdsmaskiner og trailer/skurvogn.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen for motorkøretøjer er lovpligtig. Hvis du er involveret i et trafikuheld vil din ansvarsforsikring altid sikre erstatning for den personskade der er sket på 3.mand. Det gælder også selvom du som fører ikke er ansvarlig for ulykken. Efter Færdselslovens bestemmelser skal den ansvarlige for et motorkøretøj  endvidere erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, eksplosion eller brand, der stammer fra køretøjets brandstofanlæg. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav bliver også betalt via motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring. Fører af køretøjet er ikke dækket af ansvarsforsikringen, men passagerer er.

Ansvarsforsikringen dækker pr. uheld personskader eller tab af forsøger op til kr. 118 mio. og tingskader op til kr. 24 mio. (2017)

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil, herunder tyveri, hærværk, glas -og havari skader.

Hvis din bil er lånefinansieret, så vil banken næsten altid stille krav i lånebetingelserne om, at bilen skal kaskoforsikres.

Kaskoforsikringen dækker bilen og tilbehør, som er fastmonteret og konstrueret til at kunne anvendes i bilen. Dette er fx musik-, kommunikations- og navigationsanlæg, samt andet AV udstyr som er fastmonteret fra fabrikken eller importøren. Forsikringen dækker således ikke mobiltelefoner eller håndholdte navigationsanlæg.

Selvrisikoen er det beløb, som du selv betaler af enhver skade – dog er der specielle regler for glasskader på frontrude. Viking Forsikring dækker reparation af stenslag i forruder uden selvrisiko, og hvis forruden skal udskiftes opkræves der en reduceret selvrisiko på kr. 1.995 (indeks 2017) Kunden skal blot kontakte Carglass, og aftale tid for reparation. Link til CarGlass findes under anmeld skader.