Databeskyttelses politik

DATA BESKYTTELSES POLITIK

Viking Forsikring samarbejder primært med udenlandske og globale forsikringsselskaber og koncerner, men har også samarbejde med danske virksomheder.

Dette faktum betyder, at dine data i nogle tilfælde deles med lande udenfor EU og Danmark, men alene for at administrere dine forsikringer.

Ens for alle vores partnere er at de skal leve op til og er underlagt Databeskyttelses-loven og anden lovgivning om data, ligesom vi er.

Du kan finde alle vores samarbejdspartneres data beskyttelses politikker under deres respektive hjemmesider. Link til disse finder du under punktet ”samarbejdspartnere”.

Ved forsikringsbegæring bliver du gjort opmærksom på dette, hvilket du skal acceptere inden forsikringer udstedes.

Ved anmeldelse af nogle skadetyper (personskader) bliver du bedt om at udfylde en samtykkeerklæring af de respektive forsikringsselskaber, for at bekræfte, at de må behandle data og oplysninger på dine vegne. Vi har ikke adgang til dine skadedata. Dem deler du kun med forsikringsselskabet.

HVILKEN DATA BEHANDLER VI OG MED HVILKET FORMÅL?

Generelt har vi ikke brug for ret mange personlige data og de bruges alene til at administrere dine forsikringer og kommunikationen med dig og/eller din virksomhed.

Personlig data
Vi indsamler meget få personlige data og det variere lidt fra produkt til produkt. De typiske data er virksomhedens CVR-nummer, som bruges til at hente oplysninger om virksomhedens adresse, DB-kode og kontaktoplysninger (som angivet i CVR register). CPR-nummer bruges kun ved tegning af bilforsikringer til private beslutningstagere i virksomheder og for vores sundhedsprodukt, hvor vi udover virksomhedens kontaktoplysninger også skal bruge jeres medarbejderes kontaktoplysninger til videregivelse til forsikringsselskabet. De bruges alene til kommunikation mellem selskab og jeres medarbejdere ift. policer og skader og tilbud om at få familie/børn meddækket.

Hvorfor?
Ved at indhente disse få data kan vi optimere processen og den service vi levere, og al kommunikation foregår hurtigt og smidigt i vores og jeres interesse.

HVORDAN BESKYTTER VI DIN DATA?

Hos Viking Forsikring tager vi din datasikkerhed meget seriøst. Vi forpligter os derfor, overfor dig som kunde, at gøre alt for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, eller anden afvigende behandling af dine data. Ydermere kan du regne med, at vi sikrer korrekt brug af dine oplysninger, for at opretholde dataintegriteten og sikre datatilgængeligheden.

Vores IT-leverandør Zitcom/ScanNet  (datacenter) er ISO certificeret og begge virksomheder har ISAE3402 revisionserklæringer uden bemærkninger fra globale revisionshuse. De har også den danske stat som kunde.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt og indenfor lovens grænser.

Adgangskontrol
Vores platform er sikret med NemId adgang på lige fod med banker, offentlige platforme m.v., så kun ansatte og samarbejdspartnere har adgang til data. Alle vores partnere har i øvrigt kun adgang til de data, der vedrører deres respektive kunder.

GDPR
Vi er meget opmærksom på den nye persondatabeskyttelsesforordning (GDPR), og gør alt for nu og løbende at overholde kravene i denne.

DELING AF DATA

Vi deler aldrig dine data med nogen, der ikke har et lovmæssigt og legitimt behov. Derfor har vi strenge regler for, hvem der ser og behandler dine data og hvad der sker med dem efter du har givet dem til os.

Vi deler dine personlige data internt i virksomheden til de ansatte, der har brug for den, for bedre at kunne betjene dig som kunde, ligesom de selvfølgelig deles med din forsikringsmægler og/eller agent samt de respektive forsikringsselskaber, som levere de produkter vi udbyder.

Dine data vil aldrig blive brugt af en tredjepart til markedsføringsformål.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve af os, at vi udleverer dine personlige oplysninger. I disse tilfælde vil vi kun dele data med dem, hvis de kan fremlægge en retskendelse.

DINE RETTIGHEDER

Med den nye Persondataforordning (også kaldet GDPR) har du som kunde fået en række nye rettigheder, som du kan benytte dig af.

De er listet herunder;

  • Retten til at blive informeret om din data
  • Retten til adgang til dine data
  • Retten til berigtigelse af din data
  • Retten til at få din data slettet
  • Retten til at begrænse behandlingen af din data
  • Retten til at få udleveret din data i læseligt format (Dataportabilitet)
  • Retten til tilbagekaldelse af samtykke
  • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du kan med andre ord få udleveret dine data, så du selv kan læse det vi har registreret om dig. Du kan bede os ændre dine data, hvis der skulle være fejl. Du har også mulighed for at få dine data slettet helt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 Datatilsynet fører tilsyn med at reglerne der angår persondatalovgivningen i Danmark overholdes. Såfremt du ønsker at klage til denne instans, er det vores håb at du inden har kontaktet os, og givet os mulighed for forklare en eventuel misforståelse.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5 1300 København K.

SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS

Har du spørgsmål til hvordan vi behandler personoplysninger, eller ønsker du at benytte dine persondatarettigheder, kan du altid ringe på vores hovednummer;

Telefon: 69 15 45 75.

Vi kan også kontaktes på:

Viking Forsikring
Greve Midtby Center 2A

2670 Greve Strand
E-mail: info@vikingforsikring.dk

Data Protection Officer (DPO) i Viking Forsikring er;

Lars Bo Nielsen

Administrerende Direktør

E-mail; lbn@vikingforsikring.dk