Produkter

Arbejdsskade forsikring

Som arbejdsgiver skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.

Bygning & løsøre

En løsøreforsikring er en meget almindelig erhvervsdækning, men alligevel er der flere, der aldrig får den tegnet.

Falck vejhjælp

Den bedste autohjælp du kan få, er den der altid er der for dig og holder dig tryg. Falck har i mere end 100 år hjulpet danskerne, og autohjælp er en af vores kernekompetencer.

Erhvervs- & produktansvar

Enhver virksomhed kan risikere at blive stillet over for krav om erstatningsansvar i forbindelse med en skade.

Direktions- og bestyrelsesansvar

Ledelsesmedlemmer, uanset virksomhedens størrelse eller aktiviteter, har et ansvar. Det kan føre til, at der rejses krav om erstatning for tab mod dem, som følge af faktiske eller påståede fejl eller udeladelser.

Sundhedsforsikring

Virksomheder bliver stadig mere afhængig af sine medarbejdere, og en medarbejder i trivsel er således virksomhedens stærkeste aktiv. Derfor er et fokus på sundhed i virksomheden helt naturligt

Professionel ansvarsforsikring

Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt.
Derfor er I at betragte som professionelle, og I er derfor underlagt et professionsansvar.

Skadeattest lovpligtig motorkøretøjs-forsikring

Ved anmodning fra dig udsteder Købstædernes Forsikring en skadesattest på det køretøj du har forsikret hos os. Anmodning kan ske både på skrift og via telefonisk henvendelse.

Erhvervsrejse forsikringen

Erhvervsrejseforsikringen dækker såvel erhvervsrejse som kombineret erhvervs- og ferierejse i op til 365 sammenhængende dage.

Kriminalitets forsikring

Vi beskytter virksomheden, fordi vi ved, at det økonomiske tab ikke er den eneste konsekvens af bedrageri.

SOS Dansk Autohjælp

SOS Dansk Autohjælp er ejet af SOS International som har et vejhjælpsnetværk i hele Norden og derfor er én af de førende vejhjælpspartnere i Norden.

Motorforsikring

Ansvarsforsikringen for motorkøretøjer er lovpligtig. Hvis du er involveret i et trafikuheld vil din ansvarsforsikring altid sikre erstatning for den personskade der er sket på 3.mand.

Kollektiv ulykkesforsikring

Den kollektive ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Cyber forsikring

I dag er næsten hver eneste virksomhed afhængig af sine data. Vores Cyber produkt er målrettet de fleste brancher og organisationer, med undtagelse af finansielle institutioner.

Netbank

En netbanksforsikring sikrer virksomheden mod det økonomiske tab, som kan være konsekvensen af at en hacker, har begået indbrud i virksomhedens netbankskonti.

Transportforsikring

Kommer snart