Produkter

Arbejdsskade forsikring

Som arbejdsgiver skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på jobbet.

Bygning & løsøre

En løsøreforsikring er en meget almindelig erhvervsdækning, men alligevel er der flere, der aldrig får den tegnet.

Vejhjælp

Den bedste autohjælp du kan få, er den der altid er der for dig og holder dig tryg. Falck har i mere end 100 år hjulpet danskerne, og autohjælp er en af vores kernekompetencer.

Erhvervs- & produktansvar

Enhver virksomhed kan risikere at blive stillet over for krav om erstatningsansvar i forbindelse med en skade.

Direktions- og bestyrelsesansvar

Ledelsesmedlemmer, uanset virksomhedens størrelse eller aktiviteter, har et ansvar. Det kan føre til, at der rejses krav om erstatning for tab mod dem, som følge af faktiske eller påståede fejl eller udeladelser.

Erhvervsevnetab

Du kan via Viking Forsikrings Agentur sikre dig mod erhvervsevnetab, invaliditet og død uden at skulle tegne en pensionsordning

Sundhedsforsikring

Viking Forsikrings Agentur tilbyder tre forskellige sundhedsforsikringer; Bronze, Sølv og Guld som tilvalg til erhvervsevnetab.

Professionel ansvarsforsikring

Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt.
Derfor er I at betragte som professionelle, og I er derfor underlagt et professionsansvar.

Erhvervsrejse forsikringen

Erhvervsrejseforsikringen dækker såvel erhvervsrejse som kombineret erhvervs- og ferierejse i op til 365 sammenhængende dage.

Kriminalitets forsikring

Vi beskytter virksomheden, fordi vi ved, at det økonomiske tab ikke er den eneste konsekvens af bedrageri.

Motorforsikring

Ansvarsforsikringen for motorkøretøjer er lovpligtig. Hvis du er involveret i et trafikuheld vil din ansvarsforsikring altid sikre erstatning for den personskade der er sket på 3.mand.

Kollektiv ulykkesforsikring

Den kollektive ulykkesforsikring dækker fra 5% varigt mén og efter ulykkesdefinition; ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

CyberEdge forsikring

I dag er næsten hver eneste virksomhed afhængig af sine data. Vores CyberEdge produkt er målrettet de fleste brancher og organisationer, med undtagelse af finansielle institutioner.

Gruppeliv

Kommer snart

Kritisk Sygdom

Kritisk sygdom kan tegnes alene, mens død og invaliditet er tilvalg til erhvervsevnetab. Erhvervsevnetab kan tillige udvides med en sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikring

Vi har sammensat og valgt en Sundhedsforsikring, som vi synes er optimal ift. de generelle behov man har i Danmark. Udover virksomheder kan vi også tegne familier knyttet vil vores virksomheds kunder.

Netbank

En netbanksforsikring sikrer virksomheden mod det økonomiske tab, som kan være konsekvensen af at en hacker, har begået indbrud i virksomhedens netbankskonti.