Professionel ansvarsforsikring

Professionelt ansvar
Som professionel rådgiver betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt. Derfor er I at betragte som professionelle, og I er derfor underlagt et professionsansvar. Hvis I har leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og ansvaret placeres hos jer som rådgivere, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser. Det er årsagen til, at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at rådgivere har en ansvarsforsikring.

Detaljer om dækningen
Den professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller tredjemand.
Professionel partner
En professionel ansvarsforsikring er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden. Forsikringen sikrer jer effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at I kan fortsætte jeres virke, mens sagen kører, i sikker forvisning om, at vores specialiserede eksperter og advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til jeres fordel.

Risikostyring
Vi ser ofte, at rådgivningsvirksomheder begrænser deres ansvar over for kunder ved at have standardkontrakter og hjemmesider med erstatningsbegrænsninger indarbejdet.
Arbejdet med systematisk juridisk og kontraktmæssig risikostyring har en række fordele, både i form af økonomiske, administrative og corporate governance gevinster.

Det er vigtigt at overveje om:

 • Virksomheden har et overblik over sin eksponering for kontraktlige og juridiske risici?
 • Den nuværende forsikring opfylder de faktiske behov for selskabet, eller det er nødvendigt med en gennemgang af dækning og vilkår?
 • Virksomheden har implementeret modeller for ”best practice” gennem standardkontrakter, der indeholder ansvarsbegrænsninger. Kan de fraviges i organisationen af ledende medarbejdere, sikres det, at aftalegrundlaget er vedtaget på alle leverancer og ydelser?

Ofte er der ved indgåelse af kontrakter krav om tegning af en professionel ansvarsforsikring og for nogle brancher er det et lovkrav at forsikringen er tegnet.

Vi tilbyder produktet til mange brancher, herunder nogle eksempler som alene er vejledende;

 • Advokater (også in-house advokater)
 • Management konsulenter
 • Reklamebureau
 • Call Center Services / mødeplanlæggere
 • HR rådgiver/ konsulent
 • Coaches
 • Design- og indretningsarkitekter
 • Headhunter / rekrutteringskonsulenter
 • Marketing konsulenter
 • PR virksomheder / kommunikationskonsulenter
 • Anlægsgartner
 • Konsulenter til fødevareindustrien
 • Strategi konsulenter