Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring
Vi har sammensat og valgt en Sundhedsforsikring, som vi synes er optimal ift. de generelle behov man har i Danmark. Udover virksomheder kan vi også tegne familier knyttet vil vores virksomheds kunder.

Forsikringen er opdelt i en arbejdsrelateret og en fritidsrelateret dækning. De er i princippet obligatoriske, men den enkelte medarbejder kan frasige sig den fritidsrelateret dækning, hvis man ønsker dette af skattemæssige årsager. Det kræver dog underskrivelse af en fravalgserklæring.

Vi tilbyder en basis pakke, som kan udvides med en del tilvalg.

Se vejledende beskrivelser af dækningerne herunder. Der henvises i øvrigt til de faktiske forsikringsbetingelser.

Oversigt over BASIS dækninger

 • SundhedsNavigator – leveres af sygeplejersker og læger, og omfatter hjælp til at komme rigtigt og hurtigt igennem det samlede forløb til behandlingskrævende helbredsproblemer – også dem som forsikringen ikke kan betale, men som skal løses i det offentlige sundhedsvæsen.
  • Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog – der er ingen på forhånd definerede antalsbegrænsninger under forudsætning af lægelig evidens for behandlingen og opnåelse af kurering eller væsentlig og varig forbedring.
  • Akut krisehjælp – krisepsykologer dækker ved dødsfald hos nærtstående person eller hvis man bliver udsat for røveri eller overfald, hvis man bliver udsat for en pludselig hændelse hvor man har været i fare for alvorlig fysisk personskade eller ved brand, eksplosion eller indbrud i privat bolig eller egen virksomhed eller hvis man bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom.
  • Hurtig undersøgelse – ved behov for forundersøgelse hos privatpraktiserende speciallæge for at få stillet en diagnose vil dette ske inden for maksimalt 10 arbejdsdage og normalt inden for 2-4 arbejdsdage.
  • Hurtig hospitalsbehandling – hvis forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose vil behandlingen blive iværksat inden for 10 hverdage, efter diagnosen er stillet.
  • Medicinsk efterbehandling og kontrol i op til 6 måneder efter operation – efter hospitalsbehandling/operation er omfattet nødvendige efterkontroller og dækning af lægeordineret medicin i tilknytning til operationen i op til 6 måneder efter operationen.
  • Transport og ledsager – hvis der fordres liggende transport eller transport over lang afstand, dækker vi dette jævnfør vilkårene.
  • Genoptræning, hjemmesygepleje og hjemmehjælp – det offentlige skal sikre genoptræning straks efter en operation ligesom der også ydes hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, når lægen skønner det nødvendigt. Vi sikre at hjælpen iværksættes inden for 10 arbejdsdage efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet. Vi dækker i op til 6 måneder efter operationen.
  • Misbrugsafvænning – vi hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer.
  • Second Opinion – ved livstruende sygdomme eller særlig farefyldt behandling dækkes ”second opinion” hos anden speciallæge.
  • Behandling hos zoneterapeut, akupunktør og diætist – der stilles ikke krav om brug af et bestemt behandlernetværk. Zoneterapeuter og akupunktører skal være Registreret Alternativ Behandler. Diætisten skal være autoriseret.
 • Misbrugsafvænning i privat regi – misbrugsbehandling i privat regi betalt af forsikringen.
 • Privathospitalsdækning – med denne dækning kan medarbejderen tilkendegive, at behandling, forundersøgelse og operation skal foregå i privat regi.
 • Osteopati – med dette tilvalg osteopatisk behandling for dækningsberettigede lidelser i bevægeapparatet.
 • Behandling af grå stær – med dette tilvalg til sundhedsforsikringen dækkes hurtig undersøgelse (herunder forundersøgelse) og behandling af grå stær.

Oversigt over TILVALGS dækninger;

 • Fravalg af henvisning fra egen læge til fysioterapi – med dette tilvalg dækkes behandling hos fysioterapeut før tilskud fra den offentlige sygesikring. Det betyder at der ikke kræves henvisning fra egen læge til fysioterapi.
 • Sundhedsordning – forebyggende behandling heltid – sundhedsordningen opfylder alle overenskomstkrav defineret ud fra Pension Danmark løsningen. Der er adgang til behandling af arbejdsrelaterede og fritidsrelaterede helbredsproblemer og forebyggende indsats. Det gælder behandlinger – og rådgivning pr. telefon. Behandlinger: Fysioterapi, Kiropraktik, Zoneterapi, Massage. Rådgivning telefonisk: Krisepsykologhjælp i forbindelse med stress, mobning og arbejdsulykker, Misbrugsrådgivning anonymt, Guide til sundhedsvæsenet.
 • Fysisk behandling af kroniske lidelser – kroniske lidelser dækkes forsikringsmæssigt i op til 6 måneder efter diagnosticering i forsikringstiden.
 • Kollektiv børnedækning 0-21 år – oprettes forsikringen or virksomheden med kollektiv børnedækning, gælder det at forsikringen omfatter medarbejderens og ægtefælle/samlevers biologiske og/eller adopterede børn uanset bopæl med de samme sundhedsforsikringsdækninger som den hovedforsikrede.